Standpunt van KEWLOX over formaldehyde.

Formaldehyde is een kleurloos gas dat resulteert uit de verbranding. Het bevindt zich van nature uit in bijna elk leverd organisme en speelt een essentiële rol in het metabolisme van planten en voedingsmiddelen.

We herhalen dat talrijke voedingsproducten in hun natuurlijke staat formaldehyde bevatten, denk maar aan witte uien (tot 1,3mg/100g), peren (tot 6,0mg/100g), zeevruchten (tot 10,0mg/100g), of gerookte borst (tot 26,7mg/100g)

Bij elke verbranding komt formaldehyde vrij, ook bij sigarettenrook, hout- of pelletkachels, kerstkaarsen of wierrookstokjes.

Het massief, natuurlijk, onbehandeld hout bevat 0,6 tot 1,0 mg/100g formaldehyde.

Formaldehyde zit soms ook in grote dosis in een heleboel zaken en producten om ons heen zoals, lijm, verf, vernis, cosmetica, schoonmaak- en ontsmettingsproducten, maar ook in textiel, kledij en ook… vochtige doekjes voor baby’s.

Nu zegt het principe van Paracelsus: niets is vergif, alles is vergif. Het gevaar schuilt in het inhaleren van te grote dosissen formaldehyde gedurende een te lange periode, dit veroorzaakt irritatie van de slijmvliezen, astma of zelfs neus-keelholtekanker.

Om de luchtkwaliteit te garanderen, beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie aan geen hoeveelheden van 0,12 µg/m³ formaldehyde per 30 minuten te overschrijden, bij hypergevoelige luchtwegen is dit 0,012 µg/m³.

Nu moet u weten dat de studie die in Frankrijk uitgevoerd werd door het Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur aangetoond heeft dat de concentratie formaldehyde die aanwezig is in woningen varieert van 1,3 tot 86,3 µg/m³ en in scholen, kinderopvangcentra en kantoren van 3 tot 60 µg/m³ , hetzij verschillende duizenden keren de toegelaten concentratie.

De geharmoniseerde norm EN 13986 Bijlage B geeft aan dat plaatmateriaal dat beantwoordt aan de classificering E1 (minder dan 8 mg/100g) gebruikt kan worden zonder te leiden tot een concentratie formaldehyde in de lucht van meer dan 0,1 ppm, de waarde die aanbevolen wordt door de WGO.

De markering E1 komt overeen met de platen die door KEWLOX gebruikt worden.

Het ook belangrijk op te merken dat sinds het verschijnen van de Duitse richtlijn in 1994, in de methodes voor het vervaardigen van houten panelen de uitgestoten hoeveelheid formaldehyde sterk verbeterd is.

Om volledig te zijn voegen we de bestaande alternatieven die bestudeerd worden toe zoals PMDI-bindmiddelen (methyleendifenyldi-isocyanaat), maar waarvan het gebruik bijzonder gevaarlijk is voor de veiligheid en de gezondheid van het productiepersoneel, en die dus sterkt ter discussie staan.

Men dient er ook bewust van te blijven dat ongeacht de toekomstige oplossing, de plaat op basis van hout steeds formaldehyde zal uitstoten omdat het natuurlijk hout het zelf uitstoot!

Dankzij de structuur in massief hout en staal die het gebruik van dunne platen mogelijk maakt, stoot een Kewlox-meubel 4 tot 6 keer minder formaldehyde uit dan een klassiek meubel in spaanplaat van 18 mm. Een KEWLOX PREMIUM-meubel (alu, inox, acryl) met glasplaten stoot geen formaldehyde uit.

U dient ook te weten dat formaldehyde afkomstig is van de ontgassing van hout en platen, en dat de concentratie ervan met de tijd afneemt. Het is dus belangrijk een nieuw meubel te laten verluchten.

Maar zelfs formaldehyde heeft natuurlijke vijanden: chlorophytum, een aangename, sterke en makkelijk te kweken kamerplant is in staat om 86% van de hoeveelheid formaldehyde en 96% van de hoeveelheid koolstofmonoxide in de lucht binnen de 24 uur weg te werken!

En wanneer u net uw huis herschilderd heeft of uw meubelen vernist heeft, is het nuttig te weten dat chrysanten trichloorethyleen opnemen en dat philodendron pentachloorfenol neutraliseert en dat klimop benzeen opneemt…

chlorophytum