Wettelijke gegevens

Bescherming van uw persoonsgegevens

Kewlox garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Kewlox is geregistreerd onder het nummer HM 003017032 bij de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPVP-CBPL).

Newsletter

U heeft de mogelijkheid om bij het creeëren van uw klantrekening de keuze te maken of u in de toekomst onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of niet. De mailadressen worden opgeslagen in een beveiligde server en worden enkel gebruikt voor dit doeleinde. De lijsten worden niet verkocht, geruild of zijn toegankelijk voor personen die niet zouden deel uitmaken van Kewlox.