Contact

Maurice Le Clercq et Fils – Kewlox NV
7 Rue Sainte-Anne
5310 Leuze 

T: +32 (0)81 51.17.91

M: info@kewlox.com 

TVA BE0403.179.807
RPR Luik, afdeling Namen

Newsletter

U heeft de mogelijkheid om bij het creeëren van uw klantrekening de keuze te maken of u in de toekomst onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of niet. De mailadressen worden opgeslagen in een beveiligde server en worden enkel gebruikt voor dit doeleinde.

De lijsten worden niet verkocht, geruild of zijn toegankelijk voor personen die niet zouden deel uitmaken van Kewlox.

Bescherming van uw persoonsgegevens 

Kewlox garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Kewlox is geregistreerd onder het nummer HM 003017032 bij de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPVP-CBPL).